Da Luca Nitri - restauratore e artista
Novembre 2010

   
Quando si arriva a Monte San Savino nel mese di novembre, si scopre che La Luna è stato dato un nuovo volto. Anche il retrobottega è stato rinnovato e tutto è diventato molto più luminoso e accogliente. In aggiunta c'è una nuova mostra, che riteniamo interessante e vario. I clienti bevono il loro cappuccino a fianco della bella scultura e Else legge una rivista vicino a una scultura in marmo.
Da vi ankommer til Monte San Savino i november, opdager vi at La Luna har fået en ansigtsløftning. Også baglokalet er blevet shinet op og det hele er blevet meget mere lyst og venligt. Og der er ovenkøbet en ny udstilling, som vi synes er spændende og varieret. Kunderne får sig deres cappuccini og brioches ved siden af den flotte skulptur og Else sidder og læser ved en smuk marmorskulptur.
   
Oltre alle sculture sono anche disegni colorati a matita e acrilici.
Ud over skulpturerne er der også farveblyant-tegninger og akrylbilleder.
   
I motivi sono molteplici. Un ritratto di una donna e a destra una sorta di 'Uccello Fenice'.
Motiverne er varierede. Et kvindeportært og til højre en slags 'Fugl Føniks'.
   
Quando arriviamo a prendere i quadri di Else della mostra precedente, dico a Gigliola che mi piaciono le nuove opere e voglio spaere chi e l'artista. Lei dice che e suo fratello, e se siamo interessati, lei ci farà andare a fargli una visita dove vive, cosicche possiamo parlare con lui e vedere altre delle sue opere. Accettiamo subito e nel pomeriggio andiamo a Albergo, dov'è la sua bottega di restauratore di mobili antichi.
Da vi kommer for at afhente Elses billeder fra den forrige udstilling, fortæller jeg Gigliola, at jeg synes godt om de nye billeder og spørger hvem kunstneren er. Hun fortæller at det er hendes bror, og hvis vi er interesserede vil hun tage os ud til der hvor han bor, for at vi kan snakke med ham og se andre af hans værker. Vi slår straks til og samme eftermiddag tager vi ud til Albergo, hvor hans værksted som restauratør af gamle møbler ligger. 
   
Si chiama Luca Nitri e ha il suo studio privato nella casa di fianco, e attualmente sta lavorando a una figuradi cui abbiamo una discussione molto approfondita: una persona pregando inginocchiata: è timida o sta per aprirsi? Un'interpretazione negativ o positiva? Non riusciamo ad arrivare ad una conclusione condivisa. Ma in ogni caso è una bella scultura profonda di legno.
Han hedder Luca Nitri og i stuehuset har han sit private atelier og er i gang med en figur, som vi har en meget indgående diskussion om: en bedende person som kryber forsagt sammen eller er ved at åbne sig op? En negativ eller en positiv tolkning? En egentlig konklusion når vi ikke til. Men under alle omsændigheder er det en smuk og dybsindig træskulptur. 
   
A Luca piace discutere le sue opere. Diamo anche un'occhiata alle sue sculture. Sulla destra figure di pietra ben designate.
Luca kan godt lide at diskutere sine værker. Vi får også kigget på nogle af hans andre skulpturer. Stenfigurerne til højre er godt designede.

   

Una figura divertente femminile e un angelo che proclama qualcosa ai quattro venti.
En sjov kvindefigur og en engel, der udbasunerer et eller andet.

   

Infine, un ritratto e alcune navi. Una visita veramente piacevole e interessante, per cui lo ringraziamo.
Til sidst et portræt og nogle skibe. Et virkeligt hyggeligt og interessant besøg, som vi takker ham for.

 Clicca qui per vedere più foto > < Klik her for at se flere billeder.