Visiting Jean and Derek
På besøg hos Jean og Derek July 22nd 2017
   
We met Jean and Derek last autumn at the chestnut festival in Caprese Michelangelo. We had a nice chat with them and agreed to meet again. They have now invited us to come and see them in their house, located a little south of Caprese near the small town of Manzi in beautiful surroundings.
Vi mødte Jean og Derek forrige efterår til kastanjefesten i Caprese Michelangelo. Vi faldt i god snak med dem og aftalte at mødes igen. Vi bliver inviteret ud til dem i deres hus som ligger lidt syd Caprese tæt ved byen Manzi i smukke omgivelser.
    
We arrive in the middle of the day and are shown around and enter the garden behind the house where there is a little shade.  
Vi ankommer midt på dagen og bliver vist rundt og om i haven bag ved huset hvor der er lidt skygge.
    
From the terrace there is a wonderful view over the countryside. While Derek is preparing for a Prosecco, Else and Jean have a chat.  
Fra terrassen er der en herlig udsigt ud over landskabet. Mens Derek gør klar til en Prosecco, får Else og Jean sig en snak.
    
I am asking for a joint picture so Derek, Else and Jean get together in front of the house.
Jeg beder om at få et fællesbillede, så Derek, Else og Jean får sig anbragt foran huset.
    
Here a little closer, and Else also takes 37 pictures from which I choose one.  
Her lidt tættere på, og Else tager også 37 billeder, hvor jeg vælger et ud.
    
Derek takes care of the barbecue and cooks chicken and salsiccia.  
Derek tager sig af grillen og laver kylling og salsiccia.
    
They prepare the lunch at the table, which later on we move to follow the shade.
Der gøres klar til maden ved bordet, som vi flytter for at følge med skyggen.
    
Here we have started eating, a nice meal in a beautiful setting.  
Her er vi så gået i gang med at spise, et dejligt måltid i flotte omgivelser.
    
Jean and Derek are being busy at the table. Click the last picture to hear the conversation.
Jean og Derek i livlig aktivitet ved bordet. Klik på sidste billede for at høre hvad der snakkes om.