Kjelst
6. april 2020
    
I dag har Else valgt et andet sted at tage hen, nemlig ud til engene ved Varde fjords udmunding, nærmere betegnet ved Kjelst. Klik til venstre for at se hvor.
    
Vi vandrer ud ad markvejen. Klik på billedet for at se en panorering. Vi snupper lige en selfie med de vidtstrakte enge i baggrunden.
    
Det er et fladt landskab, der giver en fornemmelse af store vidder.
     
Der er nogle afvandingskanaler omkranset af siv. I baggrunden her kan skimtes Marbæk plantage.
    
Her kigger vi tilbage mod Kjelst.
    
Her står jeg midt i det store område, og til højre Else på vej tilbage til den lille høj, hvor vi har parkeret bilen. Bag hende kan man se en horisontal bræmme af siv, som er skyllet op af det sidste højvande.
     
Her er bræmmen af siv i nærbillede. Else på vej hen imod bilen.
   
På vej tilbage mod Kjelst passerer vi et idyllisk sølandskab, skabt af tidligere grusgrave. Klik på billedet til venstre for at se en panorering.