Badeværelse
Juni - august 2019 
   
På grund af en rørskade i badeværelset, som var den anden i løbet af kort tid, beslutter vi at få lagt ny gulvvarme ind og få fornyet vandrørene. Det er et stort projekt. Gulvet skal brækkes op, og især ved afløbet ud til kloaken bliver hullet stort.
   
Håndværkerne har fra begyndelsen haft bekymring for skillevæggen: ville den holde hvis man fjernede fundamentet rundt om den? Den holder og der bliver sat en støtte under. På billedet til højre ses slangerne med vandtilførsel til håndvask og wc, som er gravet ned i sandet hen til forsyningen.
   
Nu er sandet banket til, og vandtilførsel og kloakafløb i bruserkabinen gjort klar.
   
Her ses vandtilførsel til wc og håndvask. VVS-manden henter flamingoplader, som skal ligge over sandet.
   
Nu er de ved at blive sat på plads. I sækken er der Leca-sten, som lægges oven på sandet og under flamingopladerne.
   
Nu er hele gulvet dækket af flamingoplader, og Mark går i gang med at lægge fjernvarmevandsrørene ned i flamingopladerne.
   
Her kan vi se det mere i detaljer. Metalrørene befinder sig inde i de grå flamingorør.
   
Her er Mark i gang med at få rørene bugseret ind igennem badeværelsevinduet. Nu er også varmtvandsrørene anbragt under de andre rør.
   
Tilslutningen sker over i hjørnet under vinduet. De skrå rør er varmt vand, de vinklede er fjernvarmevandet. Nu begynder han at lægge en rist som plasticrørene, som indeholder gulvvarmen, skal ligge på.
   
Arbejdet skrider fremad og hele gulvet er belagt med jernristen.
   
Så bliver plasticrørene til gulvvarmen lagt og Mark prøver efter om det fungerer.
   
Så kommer Lars med 4 tons cement, som skal lægges ovenpå. Her er han startet.
   
Det går støt og roligt fremad med at få lagt al betonen.
   
Det bliver pudset pænt til.
    
Nu er hele gulvet dækket og skal bare tørre.
    
Nogle dage efter kommer der en lastbil med de fliser, der skal ligge oven på betonen. Det hjælper med en lift.
    
Her ses de nye fliser, som så kommer til at dække gulvet.
    
Der, hvor radiatoren sad, er der også sat nogle nye fliser i. Her filer Lars nogle fliser til.
    
Bruserkabinen har også fået nye fliser og her er den så sat op igen.
    
Efter at det hele er kommet på plads har vi haft problemer med ventilen, som hvisler hele tiden. Mark finder ud af, at det kan ordnes med en såkaldt trykdifferensregulator, som han så monterer i bryggerset. Den ses ovre til højre med en kobberledning tilsluttet. Da den skal sættes efter varmeveksleren, har han ændret fjernvarmetilførslen. På de to billeder ses ændringen.
      
Her er så det færdige resultat. Under bordet til højre ses den kasse vi har fået lavet for at skjule rørene ved tilslutningen.