Besøg hos Martin i Bremen
Juni 2007

After many tough preparations to make all the timetables and appointments of all involved in the project fit we succeeded in taking a trip to Bremen. Martin, our good friend from the happy Comenius days 2000-2003, the cooperation among Scottish, German, Italian and Danish schools. Bremen is an extremely cosy city, and Martin lives in an attractive area.
Efter lange og seje forberedelser for at få alles planer og aftaler til at give luft til en tur til Bremen, lykkedes det endeligt d. 1. juni 2007. Martin, vores gode ven fra de glade Comenius dage 2000-2003, samarbejdet mellem skotske, tyske, italienske og danske skoler. Bremen er bare en enormt hyggelig by, og Martin bor et attraktivt sted.
   
  Here Martin welcomes his Danish visitors, Gretha, Leif and Else.
 
Her står Martin og tager imod sine danske gæster, Gretha, Leif og Else.
    
On the first night we went to the Kaiser Wilhelm Inn to have a menue of fish, and some of us availed ourselves of the opportunity to have a glass og good German beer.
Den første aften var vi inde på Kejser Wilhelm kroen og få en fiskeret, og nogle af os benyttede lejligheden til at få noget godt tysk øl.


    
We are having a cosy time during the dinner.
Her hygger vi os under måltidet.
   
Leif and Gretha study the fotographer, while Else is studying the food.
Leif og Gretha studerer fotografen, mens Else studerer maden.
    
Leif and Gretha are eating, while Martin and Leif are studying the pictures. Later we go sightseeing.
Leif og Martin studerer billederne, mens Else og Gretha spiser. Dagen efter skal vi på sightseeing i byen.
    
Bremen prides itself of many impressive buildings in the town centre and is an amazingly clean city. Limited traffic and tramcars make sure of the clean air.
Bremen har nogle flotte store bygninger i centrum, og er en forbløffende ren by. Begrænset trafik og elektriske sporvogne sørger for det.
    
Here we are in one of the central places.
Her er vi på ien af de centrale pladser.
    
We proceed along one of the narrow streets.
Vi fortsætter af en af de smalle gader.
    
  Of course we go to visit the famous statue of the four musicians. Five years ago the participants flocked around the same status, so it was a nice reunion celebration.
Selvfølgelig skal vi hen og besøge den berømte statue med de fire musikanter. For fem år siden var deltagerne henne ved samme statue, så det var et dejligt gensyn med stedet.
   
Down by the river, indeed on the river Weser itself, lie some floating restaurants, and we often felt the urge to have a drink or two while enjoying the good weather.
Nede ved floden Weser ligger der nogle flydende restauranter ude i selve floden, og vi havde tit lyst til lige at få os en drink og nyde det gode vejr. 

    
We also went to a park with many flowers. After our stroll, we have our coffee.
Vi tog også en tur til en park med mange blomster. Efter vores spadseretur får vi os en kop kaffe.