DM-nat i Ål plantage
Oksbøl 30. oktober 2004

              
 DM-nat i Ål Plantage ved Oksbøl d. 30. oktober 2004. Den sorte figur til højre på kortet herunder er Blåvandshuk Idrætscenter, som fungerede som stævnecenter. Post 16 er sidste post før mål og den stiplede linie viser den rute, som den pågældende løber har fulgt.
    
Det kræver meget arbejde at få et sådant stævne til at forløbe glat og uden problemer og klager, men det lykkedes faktisk denne gang. De tunge poster blev varetaget af Stævneleder Arne Nygaard, Anna Trab og Mogens Nielsen, banelæggere  Asta Pedersen og Jens Sørensen, banekontrollant Kurt Pedersen, stævnekontrollant Hans Frederiksen og overdommer Henrik Jensen Nygård. Men de havde en mindre hær af hjælpere på selve dagen. Tove og Inger i informationen.
    
Her ses Arne og Sven i dyb koncentration i beregningen, og Jens kontrollerer at de baner han og Asta har tegnet er i orden.
    
Beregningen og speakningen. Så sidder vi ellers klar til at modtage de første løbere.
    
   Her kommer de med deres pandelamper, Emil og Ole Gadsbølle.
    
Så diskuteres der stræk og bom. Og det skal gøre godt med noget saftevand, som Tove tager sig af.
    
Der diskuteres og sammenlignes i hele salen.
   
Resultattavlerne studeres grundigt. Og til sidst deles der præmier ud.