Marco Malvaldi e Valeria Parrella al giardino delle idee
Forfatterne Malvaldi og Parrella præsenterer deres bøger
Arezzo 25 luglio 2014

   
Uno dei miei autori preferiti è Marco Malvaldi, e quando vengo a sapere che parteciperà ad una presentazione di libri nell’associazione Il Giardino delle idee, Else ed io ci andiamo. A causa del tempo un po’ volubile, l'evento si trasferisce dal giardino nel palazzo provinciale. Normalmente leggo i gialli di Malvaldi, ma qui si tratta di un libro di qualcun’ altro in cui ha scritto l'introduzione. L’altra persona a presentare il suo libro è la scrittrice Valeria Parrella.
En af mine yndlingsforfattere er Marco Malvaldi, og da jeg hører, at han skal være med til en bogpræsentation i foreningen il giardino delle idee, ideernes have, så tager Else og jeg derhen. På grund af det lidt ustadige vejr er arrangementet flyttet ind i bygningen, hvor provinsrådet normalt holder møde. For det meste læser jeg Malvaldis krimier, men her drejer det sig om en andens bog, hvor han har skrevet introduktionen. Den anden forfatter, som skal præsentere sin egen bog, er Valeria Parrella.
   
Valeria legge alcuni brani del suo libro Tempo di imparare che tratta delle sue esperienze con un bambino disabile, e tra ogni sezione suona il chitarrista alcuni bei pezzi. A Else piace il suo intervento e decide di comprare il libro e ottenere l'autografo dell'autrice. Valeria læser kapitler op fra sin bog Tempo di imparare, Tid til at lære, som handler om hendes erfaringer med et handicappet barn, og ind imellem hvert afsnit spiller guitaristen nogle fine stykker. Else synes godt om hendes foredrag og beslutter sig for at købe bogen og få forfatterens autograf.
  
Else fa una chiacchierata allegra con lei. Ed eccolo, arriva Marco Malvaldi. È lui in camicia bianca al grande tavolo.
Else får sig en munter sludder med hende ved denne lejlighed. Så ankommer Marco Malvaldi. Det er ham i den hvide skjorte ved det store bord.
   
Qui ascolta l’introduzione della presentatrice e poi prende il sopravvento. È molto energico ed eloquente, e cerca con una serie di argomentazioni ed esempi di darci un'impressione del libro per cui ha scritto l'introduzione: Il caso non esiste.
Her lytter han til konferencierens introduktion og tager derefter over. Han er meget energisk og veltalende, og prøver med en række ræsonnementer og eksempler at give os et indtryk af den bog han har skrevet introduktionen til: Il caso non esiste, Tilfældet eksisterer ikke.
   
Intraprende diversi sondaggi tra il pubblico per sottolineare i suoi punti, e entra in discussioni con loro. Alla fine dà anche autografi, e mi trovo in fila ad ottenere una dedica e un autografo nella mia copia libro.
Han foretager flere rundspørger for at understrege sin pointer, og han indgår i diskussioner med publikum. Til sidst giver han også autografer, og jeg stiller mig i kø og få en dedikation og en autograf i mit eksempler af bogen.