Karls familie

    

Oldeforældrene Hans Christian Rasmussen og hustru fra Bred på Fyn
Til venstre ses Hans Christian Rasmussen og hans hustru bor i Bred. De får en søn i 1880, Rasmus Christian, der uddannes som karetmager. Han bliver dog senere fast ansat som næstformand ved banen. Han har tre søstre, hvoraf den ene hedder Karen og er mor til Anna i Bolbro. 

Oldeforældrene Ane og Knud Madsen fra Erritsø ved Fredericia
Til højre ses Ane og Knud Madsen. De har et husmandssted ved Erritsø ved Fredericia og han tager ud og spiller. De får en datter i 1882, Else Kirstine. Else Kirstine er den yngste af fem søskende, Mads, Christian og Lene og en mere.

     

Min fars forældre: Kristine og Rasmus Christian Rasmussen
Else Kirstine, kaldet Kristine, født i 1882, bor i Erritsø og hjælper til derhjemme, passer hus og laver mad. Samtidig arbejder hun derhjemme med at sy med materialer, som hun får fra en systue, hvor hun har lært at sy. Hun syr bl. a. "stortrøjer", en slags kraftige jakker. Det er i perioden fra ca. 1905 til 1910. Hun besøger engang imellem sin bror Christian, som er ansat ved Middelfart station og som kender Rasmus Christian, kaldet Rasmus, der har arbejde ved banelegemet ved stationen.  Herved kommer Kristine og Rasmus i forbindelse med hinanden og i 1910 bliver de gift og de får fem børn, Hans, Karl, Ellen, Inger og Knud. Rasmus Christian er med til at lægge dobbeltspor over Fyn og gennem Jylland. Der er en formand, næstformand og tre arbejdsmænd på holdet. På billedet ovenfor ses han i sin uniform.

 
Undervejs bor de ved Tolne i Nordjylland. Herover ses huset ved banen 1926.
         
Men da han bliver meget tunghør efterhånden, er han nødt til at holde op og derfor får han plads som ledvogter. Først i Skjern. Til venstre Else Kirstine og Rasmus Christian i haven,1931.Her passer Else Kirstine sine høns. 


På billedet herover ses fra venstre Rasmus Christian (farfar), Hans, Karl og Knud i 1934.

Hans og Karen
Den ældste søn Hans bliver født i 1912. Efter at han har tjent på en gård ved Alken sammen med Karl, født 1915, fortsætter han med at være i landbruget og han bliver uddannet på Dalum landbrugsskole. Han får efterhånden arbejde på herregårde, og bl. a. kommer han på herregården Hartenberg på Lolland, hvis ejer Grev Rewentlow gifter sig med den rige arving til Woolworth's kæden Barbara Hutton. Der bliver i denne periode holdt store fester, som imponerer Hans. På et tidspunkt bliver han så forvalter på herregården Skovsbo og gifter sig derefter med Karen i 1939, som ligeledes er født i 1912. De har mødt hinanden på "Arreskov", en herregård på Sydfyn og han får hende nu ansat som husjomfru på Skovsbo.

Ca. et halvt år efter køber de en lille gård i Solevad for den del af Karens moders formue som er Karens arv. Karens moder mener nemlig, at det er bedre for gifte folk at have deres eget, men det går ikke så godt. Hans vil hellere være noget på de store gårde. I første omgang sælger de gården og flytter til Brylle, men senere bliver han så forvalter på "Ølund. Nogle år senere, i 1943, rejser de til Sandagergård, som hører ind under Gyldensteen gods og i 1946 bliver han godsinspektor her. De får fem børn; sønnen Jørgen bliver født d. 17. november 1939, Henning 14. november 1940, Inge Lise og Erik d. 20 Oktober 1941 og Kirsten april 1951. Hans dør i 1987 af kræft.


1987 Hans og Knud 

Ellen og Viggo
Ellen bliver født i 1913 og bor hjemme indtil hun bliver gift og arbejder i en tøjforretning i den periode de bor på Valhalsvej i Odense. Hun møder på et tidspunkt Viggo Kirketorp til et missionsmøde og de bliver gift i november 1938 og kommer til at bo i Tommerup hos Viggos forældre, der har en frugtplantage, som Viggo og Ellen senere overtager, skønt Viggo ellers er maskinarbejder. Dette betyder at Karl kan skaffe Viggo arbejde på Fraugde plovfabrik i den periode, han selv er der. Nogle år senere flytter de til Skovshøjrup og han genoptager sit arbejde som maskinarbejder, denne gang med arbejde i Knarreborg. De får fire børn, Karen i 1940, Bodil i 1942, Jørgen og Else. Her ses i vejkanten Inger, Ingers veninde, Karen, Karl, en bekendt, og yderst til højre Ellen og Viggo, i 1938.


Billedet er taget nær Bolbro i 1938. En veninde, Inger, Karen, Karl, ven, Ellen og Viggo, Ellens  senere mand.

Inger og Anton
Inger, som er født i 1917 og som Hans får ansat på Skovsbo som kokkepige, bliver også ansat på Ølund og møder her Anton, som hun gifter sig med i 1942. Anton bor ellers sammen med sin fader i et lille hus, mens han arbejder på Ølund, men med faderens hjælp køber han og Inger en gård på Gersø med den ordning, at hans fader skal bo hos dem. De får fire børn, Ole i 1943, Erling i 1944, Nina i 1946 og Erik i ca. 1950. Inger dør i 1977. På billedet ved husmuren ses Karl, Erna, Knud, naboen, Karen og Inger i 1938.

 
Familien er nu flyttet til Valhalsvej 12, Bolbro i Odense, hvor dette billede er taget i 1938. Inger og Karl.

Knud og Herdis
Knud
bliver født i 1923. Han tilbringer sin barndom hos familien i de skiftende omgivelser og er egentlig grunden til at moderen Kristine i 1937 køber et hus på Valhalsvej i Bolbro, da han skal til at gå i realklassen på Marie Jørgensens drengeskole. Da han får læreplads hos Fehr i Kerteminde i efteråret 1941 sælger hun igen huset på Valhalsvej og de flytter dertil. Ved slutningen af krigen går Knud vagt ved Oksbøllejren for tyske flygtninge og får derefter arbejde ved FAF og de flytter igen til Odense, hvor han får eget værelse, og i den følgende periode kommer han og spiser hus Karl og Erna. I 1950 gifter han sig med Herdis, som er født i 1920 og arbejder på et advokatkontor. På grund af sit arbejde kan hun skaffe dem en lejlighed på Skibhusvej, hvor de bor i 10 år. Herefter flytter de til Præstegårdsvænget nr. 8 i Tarup. Herdis dør efter kortvarig kræftsygdom i 1993. Knud dør i 1998.

    
1931 Skjern. Knud og Karl.


1938 Bolbro. På billedet ses Knud ved sin konfirmation sammen med resten af familien. Hans, Karen, Frida (smedekonen fra Gislev), smeden fra Gislev, Inger, Else Kirstines bror, Else Kirstine, Knud, Lene (Else Kirstines søster), Lenes mand, Else Kirstines bror, hans kone Marie, Karl, Ellen og Viggo