De seks søskende fra Thy

Peder og Elna


Den ældste søn Peder vælger oprindelig at blive mejerist og flytter til Auning på Lolland. Herover ses han yderst til venstre, mens han arbejder på herregården Rosborg.


Men i perioden omkring 1910, hvor der bliver oprettet elektricitetsværker rundt omkring på landet, søger han stillingen som elektricitetsværksbestyrer i Humble på Langeland og uddanner sig samtidig til at blive autoriseret som elinstallatør. Ved siden af lavede han brændeovne. Ved samme lejlighed sørger han for at få tre af sine søskende, Christian, Arthur og Anna, over som hjælp. De ses herover; det er Peder til højre.
Herover ses huset i Humble. Elna står uden for huset med en ukendt person.

Da Anna senere flytter tilbage til Thy, averterer Jens Peder Veje efter en ny husbestyrerinde som skal være fra Thy. Det er Elna, som han senere forlover og gifter sig med i 1916, hvorfor forholdet til Emma ophører. I efteråret 1917 bliver han løst af kontrakten i Humble, fordi der ikke kan leveres olie til elværket på grund af første verdenskrig. Han søger så stillingen som elværksbestyrer i Kappendrup. Da deres første barn skal døbes det følgende år, tager Jens Peder initiativ til, at hele familien får navnet Veje. Der sker ved denne lejlighed det pudsige, at navnebevillingen ikke er gået i orden til dåben, hvorfor sønnen Vøgg bliver døbt Vøgg Veje Pedersen og derfor senere kommer til at hedde Vøgg Veje. De følgende børn, Vira, Arne, Anker, Gunild, Hugo, bliver født i 1919, 1920, 1923, 1927 og 1931. Hugo dør i 1996 af en nyresvulst. Herover ses Elna, Anker, Vøgg, Vira, Arne og Peder ca. 1925. Vøgg (1917-1980. Bliver dræbt ved en trafikulykke ved Stegsted. Vøggs søn Ole er på Vestjysk højskole og underviser i bridge og golf. Vøggs datter Ulla har været ansat i Danske Bank.

Jens Peder og Elna sammen med nogle andre. Måske omkring 1935.
 
 Ca. i 1943  fejrer Jens Peder Veje jubilæum som elværksbestyrer.

Omkring 1961 har Jens Peder og Elna (til venstre) besøg ved El-huset i Kappendrup.

Elna og Peder Veje sidder mellem Minna og Arthur i 1961
 

Elna sammen med Arvid, Viras mand. 1965.
 
Jens Peder Veje og Elna Vejes gravsten.

Jens og Mary
Den næstældste søn Jens, født 1893, tjener oprindelig hos en gårdmand, hvad der er det mest almindelige på denne tid, men så bliver han ansat på telegrafstationen i Odense, som er på posthuset, og bliver telegrafbud. Derfor lejer han en lejlighed i Kronprinsensgade, og kommer i forbindelse med Mary, som holder hus for en vis Anne Mørk Christensen, der har en chokoladeforretning i St. Gråbrødrestræde. De gifter sig i 1923 og får en søn i 1925. Han er dog ikke levedygtig og de skynder sig at få ham døbt og han bliver opkaldt efter Marys og Jenses fædre, Niels Christian; han lever kun et par uger. Jens bliver nu rødt postbud og senere får de to døtre, Henny og Tove (Tulle) i henholdsvis 1927 og 1928, men desværre dør han af mavekræft allerede 6 år senere, i 1933. Hans kone Mary overlever ham derfor i lang tid, 54 år, da hun først dør i 1987.

    
Herover promenerer Arthur og Jens. Det er de to i midten.                                                                                                                                                                            Jens.

Herover ses Jens helt til højre. De andre er - fra venstre - Christian, Minna, Anna, to ukendte personer, Arthur. Billedet er fra 1915.

1928. Bagerst Ane Marie og Niels, Marys forældre. På bænken Mary med Henny og Elna med Gunild. Af de fire børn i midten er det Vira og Anker i midten.
    
Jens som postbud ca. 1932. Sammen med Mary cykler han en tur med Henny og Tulle (født 1927 og 1928) i sidevognen.    

   
Herover til venstre ses Henny og Tove (Tulle). Til højre ved Hasmark strand på Nordfyn. Erna, Arthur, Egil, Hans Pedersen bedstes bror 'morbror', bedste, Henny, Mary, Tulle og Jens. Billedet er taget i 1932.   

På samme tid er Marys forældre, Ane Marie (Bedste) og Niels på besøg i kappendrup og ses her sammen med Henny og Tulle.
     
Til venstre Henny som konfirmand i 1941. I 1942 bliver Tulle konfirmeret. I bagerste række Jytte, Henny, Gunild og Tulle. Forrest Greta og Hugo.

Arthur og Minna
Da Peders søster Anna, født 1898, kommer til Langeland som for at være hans husbestyrerinde, møder hun Emma, der arbejder på Humble Apotek. Derved komme de til at snakke med hinanden og enden bliver, at Emma kommer på besøg hus Anna og de tre brødre. Dette resulterer så igen i at hun bliver forlovet med Peder Veje. Men ikke nok med det. Der sker også det, at Emmas kusine Minna kommer på besøg dér og herved lærer Arthur at kende, som jo også er kommet til Humble for at hjælpe til hos broderen, mens han tjener på en gård på egnen.

I 1912 skal Emma og Minna til afholdsmøde i Esbjerg og Peder og Arthur til afholdsmøde i Hammerum. De aftaler at mødes på Hammerum hotel og efter at have overnattet her rejser de videre sammen til Sjørring, hvor Emma og Minna så bliver præsenteret for resten af familien. Et møde, der er foreviget på billedet fra lysthuset i Sjørring (se Familien i Thy).

Anekdote:
Apropos afholdsforeninger, så var der i slutningen af det nittende århundrede en voksende bekymring over det store alkoholforbrug i den brede befolkning. Problemet var stort, det hændte at hele hjem blev ødelagt, og der var groft sagt to måder at imødegå det på. Enten blev folk missionske eller de meldte sig ind i en afholdsforening. Det sidste gjaldt hele familien Veje. Der hændte da det pudsige i den periode, da Anna var husbestyrerinde for Peder Veje i Humble på Langeland, at hun kom til at lave en rombudding til dessert. Da Peder blev klar over det, smed han det hele ud. Der skulle ikke serveres noget med alkohol i!

           
Arthur 1915
    
I slutningen af krigen er Arthur, født 1895, inde ved militæret. Han er stationeret ved Bådsmandsstræde Kaserne, det nuværende Christiania. Eftersom hans far er skomager, anses Arthur for også at være det, så derfor forsåler han militærstøvler. Hans ophold her varer en del længere på grund af krigen, nemlig til november 1918. Arthur som soldat og sammen med Peder ved Gefionspringvandet i København 1916.

    
Minna 1915

Christian og Else
Da Christian, født 1896, kommer til Humble for at hjælpe Peder på værket, tjener han samtidig hos en gårdmand i Humble, der hedder Valdemar Bendixen. Denne er foregangsmand inden for anlægning af haver, og sønnen følger i faderens fodspor. Christian har et tæt venskab med denne familie og sønnen. Senere får han arbejde ved DSB i Snedsted, en station nær Sjørring, hvor han møder Else, som han gifter sig med i 1921. De får børnene Kaj (som dør i 1994), Ebba, Jytte og Gretha. Senere bliver han portør på Thisted Station og omkring 1943 flytter de til Fyn, hvor han bliver portør på Tommerup Station. 

    
Christian 1915 og sammen med Arthur som soldat 1916.
        
Ebba og Kaj ca. 1926. Til venstre ses Arthur, Christian, Erna, Else og børnene Ebba, Tulle og Henny, ca. 1936. Billedet er taget ved udgangen fra Odense Banegård.
Else og Christian dør i henholdsvis 1979 og 1986.  

Anna og Søren Christian
Efter sin tilbagekomst til Thy gifter Anna (*1898) sig med Søren Christian (*1889), som er elektriker og kommer til Sjørring fra Skiveegnen. Det er jo på det tidspunkt, at folk begynder at få elektricitet indlagt. Herved kommer han til at bo hos familien i Sjørring, hvor han får kost og logi og derved lærer han Anna at kende. De bliver gift i 1920 og får børnene Meta, Christian (Kesse), Inga og Gerda. Anna dør i 1992.

Anekdote:
I 1996 hænder der det mærkværdige, at Tulle bliver ringet op af Kesse fra Sjørring, som fortæller at hans fætter, Frede Kristensen, er blevet myrdet på Roesskovsvej i Odense. Det drejer sig om Søren Christians søster Almas søn fra Skive og Kesse beder Tulle tage sig af formaliteterne i forbindelse med begravelsen. Forbrydelsen har endnu ikke har fundet sin opklaring.


I døråbningen på Brogårdsvej med Meta i 1920.

    
Til venstre Mette, Arthur, Meta (1920-2013), Anna, Kesse (1922-2013) og Søren Christian ca. 1923. Til højre Anna, Søren Christian, Meta og Christian (Kesse), ca. 1928.
    
På billedet til venstre er den ældste pige Meta. Billedet til højre hedder 'Hilsen fra Sjørring'. Er nok fra omkring 1933. Egil , Jytte (Meta?), Erna og ukendt i bagerste række. Anna i forreste række sammen med Gerda (*1932) og andre børn.
    
Her ses Søren Christian og Anna ved ledvogterhuset på Brogårdsvej i Sjørring, 1955.
  
 
Søren Christian og Anna uden for deres hus i Thisted. 1968.

Søren og Grethe
Den yngste af søskendeflokken er Søren, som er født i 1901. Han møder Grethe, som oprindelig kommer fra Østløs, hvor hendes forældre bor. Søren tjener på en gård, men kommer til Norup i 1929, hvor han begynder at køre med mælk fra Krogsbølle Mejeri. Denne manglende interesse får Grethe til at indlade sig på et kortvarigt forhold til en mand, hvilket får konsekvenser. Hun skal have en søn, og Anna, som arbejder på kroen i Sjørring, ser Grethe og landbetjenten ankomme sammen til dansesalen, for at hun kan udpege barnets far, da hun kun kender ham af udseende. Sønnen Egon bliver optaget af Grethes forældre i Østløs som hendes bror og kommer senere til Fyn. Da han bliver voksen rejser han først til Norge, hvor han møder sin senere kone, Svea, som er svensker. Efter at de er blevet gift bosætter de i Sverige, hvor han får arbejde ved den kommune, hvor han bor. Senere flytter Grethe til Fyn, hvor hun kommer i huset hos en familie i Otterup. Efter et par år får Søren arbejde i Bogense hos en vognmand og han og Grethe flytter dertil. Da vognmandsforretningen skal holde op, vil Søren købe den, men det mener hans brødre ikke er så godt, så derfor skaffer Peder ham arbejde på akkumulatorfabrikken i Odense i 1936.

Søren og Grethe flytter ind på Sdr. Boulevard 45 efter at have boet et stykke tid på Lundsgårdsvej. Grethe arbejder i mange år i køkkenet i Vestre børnehave, men kommer derefter ud og arbejder i garagen for bybusserne. Her laver hun kaffe og ordner køkken, hvilket Karl og Ernas nabo Børge, Violas mand, tydeligt kan huske fra sit arbejde. Efter Sørens død i 1982 er Grethe i menighedsrådet ved Ansgar Kirke frem til sin død i 1988, og hun testamenterer da sine ejendele til menighedsrådet. Stor er dets bestyrtelse, da Tulle henvender sig til dem og meddeler dem,at Grethe faktisk har en søn. Herunder til venstre ses Minna, Anna og Søren Christian fra Sjørring, Arthur og Søren.

                
Søren på Rådhuspladsen 1916. Søren som chauffør ca. 1930.

I 1935 tager Grethe, Arthur, Alice og Søren en tur til Sjørring. Her er de undervejs.


Samme år er Erna og Grethe på en udflugt til Lillebæltsbroen. Her ses de til venstre sammen med Grethe og Sørens naboer.


1955 på Vesterbro i Odense. Arthur og Minnas lejlighed. Minna, Anna og Søren Christan fra Sjørring, Arthur og Søren.