Elværket på Langeland

Peder flytter til Langeland
Den ældste søn Peder vælger oprindelig at blive mejerist og flytter til Arninge på Lolland, men i perioden omkring 1910, hvor der bliver oprettet elektricitetsværker rundt omkring på landet, søger han stillingen som elektricitetsværksbestyrer i Humble på Langeland og uddanner sig samtidig til at blive autoriseret som elinstallatør. Ved samme lejlighed sørger han for at få tre af sine søskende, Christian, Arthur og Anna, over som hjælp. De ses herover; det er Peder til højre.

Jens og Mary
Den næstældste søn Jens, født 1893, tjener oprindelig hos en gårdmand, hvad der er det mest almindelige på denne tid, men så bliver han ansat på telegrafstationen i Odense, som er på posthuset, og bliver telegrafbud. Derfor lejer han en lejlighed i Kronprinsensgade, og kommer i forbindelse med Mary, som holder hus for en vis Anne Mørk Christensen, der har en chokoladeforretning i St. Gråbrødrestræde. De gifter sig i 1923 og får en søn i 1925. Han er dog ikke levedygtig og de skynder sig at få ham døbt og han bliver opkaldt efter Marys og Jenses fædre, Niels Christian; han lever kun et par uger. Jens bliver nu rødt postbud og senere får de to døtre, Henny og Tove (Tulle) i henholdsvis 1927 og 1928, men desværre dør han af mavekræft allerede 6 år senere, i 1933. Hans kone Mary overlever ham derfor i lang tid, 54 år, da hun først dør i 1987.


Christian og Else
Da Christian, født 1896, kommer til Humble for at hjælpe Peder på værket, tjener han samtidig hos en gårdmand i Humble, der hedder Valdemar Bendixen. Denne er foregangsmand inden for anlægning af haver, og sønnen følger i faderens fodspor. Christian har et tæt venskab med denne familie og sønnen. Senere får han arbejde ved DSB i Snedsted, en station nær Sjørring, hvor han møder Else, som han gifter sig med i 1921. De får børnene Kaj (som dør i 1994), Ebba, Jytte og Gretha. Senere bliver han portør på Thisted Station og omkring 1943 flytter de til Fyn, hvor han bliver portør på Tommerup Station. Else og Christian dør i henholdsvis 1979 og 1986. Her ses de ovenfor med morfar til venstre, så Christian, Erna, Else og så børnene Ebba, Tulle og Henny.

Arthur og Minna

Da Peders søster Anna, født 1898, kommer til Langeland som for at være hans husbestyrerinde, møder hun Emma, der arbejder på Humble Apotek. Derved komme de til at snakke med hinanden og enden bliver, at Emma kommer på besøg hus Anna og de tre brødre. Dette resulterer så igen i at hun bliver forlovet med Peder Veje. Men ikke nok med det. Der sker også det, at Emmas kusine Minna kommer på besøg dér og herved lærer Arthur at kende, som jo også er kommet til Humble for at hjælpe til hos broderen, mens han tjener på en gård på egnen.

I 1915 skal Emma og Minna til afholdsmøde i Esbjerg og Peder og Arthur til afholdsmøde i Hammerum. De aftaler at mødes på Hammerum hotel og efter at have overnattet her rejser de videre sammen til Sjørring, hvor Emma og Minna så bliver præsenteret for resten af familien. Et møde, der er foreviget billedet fra lysthuset i Sjørring (se Familien i Thy).

Apropos afholdsforeninger, så var der i slutningen af det nittende århundrede en voksende bekymring over det store alkoholforbrug i den brede befolkning. Problemet var stort, det hændte at hele hjem blev ødelagt, og der var groft sagt to måder at imødegå det på. Enten blev folk missionske eller de meldte sig ind i en afholdsforening. Det sidste gjaldt hele familien Veje. Der hændte da det pudsige i den periode, da Anna var husbestyrerinde for Peder Veje i Humble på Langeland, at hun kom til at lave en rombudding til dessert. Da Peder blev klar over det, smed han det hele ud. Der skulle ikke serveres noget med alkohol i!


Peder og Elna
Da Anna senere flytter tilbage til Thy, averterer Peder Veje efter en ny husbestyrerinde som skal være fra Thy. Det er Elna, som han senere forlover og gifter sig med i 1916, hvorfor forholdet til Emma ophører. Da deres første barn skal døbes det følgende år, tager Peder initiativ til, at hele familien får navnet Veje. Der sker ved denne lejlighed det pudsige, at navnebevillingen ikke er gået i orden til dåben, hvorfor sønnen Vøgg bliver døbt Vøgg Veje Pedersen og derfor senere kommer til at hedde Vøgg Veje Veje. De følgende børn, Vira, Arne, Anker, Gunild, Hugo, bliver født i 1918, 1920, 1922, 1927 og 1931. Hugo dør i 1996 af en nyresvulst. Peder Veje dør i 1969. Her til højre ses de imellem mormor og morfar, Minna og Arthur i 1961.


Anna og Søren Christian
Efter sin tilbagekomst til Thy gifter Anna sig med Søren Christian, som er elektriker og kommer til Sjørring fra Skiveegnen. Det er jo på det tidspunkt, at folk begynder at få elektricitet indlagt. Herved kommer han til at bo hos familien i Sjørring, hvor han får kost og logi og derved lærer han Anna at kende. De bliver gift i 1920 og får børnene Meta, Christian (Kesse), Inga og Gerda. Anna dør i 1992. Herover er de i døråbningen med Meta i 1920.

(I 1996 hænder der det mærkværdige, at Tulle bliver ringet op af Kesse fra Sjørring, som fortæller at hans fætter, Frede Kristensen, er blevet myrdet på Roesskovsvej i Odense. Det drejer sig om Søren Christians søster Almas søn fra Skive og Kesse beder Tulle tage sig af formaliteterne i forbindelse med begravelsen. Forbrydelsen har endnu ikke har fundet sin opklaring). 

Søren og Grethe
Den yngste af søskendeflokken er Søren, som er født i 1901. Han møder Grethe, som oprindelig kommer fra Østløs, hvor hendes forældre bor. Søren tjener på en gård, men kommer til Norup i 1929, hvor han begynder at køre med mælk fra Krogsbølle Mejeri. Denne manglende interesse får Grethe til at indlade sig på et kortvarigt forhold til en mand, hvilket får konsekvenser. Hun skal have en søn, og Anna, som arbejder på kroen i Sjørring, ser Grethe og landbetjenten ankomme sammen til dansesalen, for at hun kan udpege barnets far, da hun kun kender ham af udseende. Sønnen Egon bliver optaget af Grethes forældre i Østløs som hendes bror og kommer senere til Fyn. Da han bliver voksen rejser han først til Norge, hvor han møder sin senere kone, Svea, som er svensker. Efter at de er blevet gift bosætter de i Sverige, hvor han får arbejde ved den kommune, hvor han bor. Senere flytter Grethe til Fyn, hvor hun kommer i huset hos en familie i Otterup. Efter et par år får Søren arbejde i Bogense hos en vognmand og han og Grethe flytter dertil. Da vognmandsforretningen skal holde op, vil Søren købe den, men det mener hans brødre ikke er så godt, så derfor skaffer Peder ham arbejde på akkumulatorfabrikken i Odense i 1936.

Søren og Grethe flytter ind på Sdr. Boulevard 45 efter at have boet et stykke tid på Lundsgårdsvej. Grethe arbejder i mange år i køkkenet i Vestre børnehave, men kommer derefter ud og arbejder i garagen for bybusserne. Her laver hun kaffe og ordner køkken, hvilket Karl og Ernas nabo Børge, Violas mand, tydeligt kan huske fra sit arbejde. Efter Sørens død i 1982 er Grethe i menighedsrådet ved Ansgar Kirke frem til sin død i 1988, og hun testamenterer da sine ejendele til menighedsrådet. Stor er dets bestyrtelse, da Tulle henvender sig til dem og meddeler dem,at Grethe faktisk har en søn. Herover til venstre ses Minna, Anna og Søren Christian fra Sjørring, Arthur og Søren.