Niels og Karen


Niels og Karen bliver gift i 1937.

    
Sådan ser de ud i 1942.

         
Karen gennem nogle år.

   
Niels og Karen ved Munkebjerg i 1937 og til højre er Karen i badetøj ved Hvidbjerg i 1938.

I 1937 flytter Niels og Karen flytter ind i huset Jægerhus på Kiddesvej 24, hvor de bor indtil 1944.

    
Til venstre Niels og Karen i haven, og til højre er Niels ude i haven sammen med Axel og Anna Sofie Lindstrøm, sine svigerforældre.
 
    
I 1945 sidder Karen, Niels og Thora og har Else foran dem. I 1951 køber Niels og Karen Jægerhus og kort tid efter flytter Adolf og Dina ind i en del af boligen og forpagter jorden. Til højre ses Else sammen med Adolf på den hestetrukne vogn.

    
På Nørremarken er der kolonihaver, og Niels og Karen får familien Rattenborg som naboer her.  De har tre børn: Arvid, Bente og Anni. Bente og Else går i parallelklasse de første 5 år på Langelinje Skole. Derefter kommer begge to i mellemskolen og bliver flyttet til Klostergade Skole, hvor de går i samme klasse i 4 år. Derefter kommer de begge to i gymnasiet i den samme sproglige klasse. På et tidspunkt flytter familien hen i den anden ende af Skyttehusgade. På billedet herover til venstre fra 1953 ses Else, Anni og Bente. Til højre Anni og Bente på i 1959.

   
Karen og Niels møder Len i 1945, da han kommer til Danmark som soldat ved krigens afslutning. Her er han i lejren ved Christianshede.
      
I en kort periode efter krigen er han udstationeret i Tyskland. Her møder han sin fremtidige kone Emmy, i et område som senere bliver til Østtyskland. De vil gerne giftes, men han er nødt til at vente i årevis før hans kæreste får lov til at rejse til England. De bliver gift i 1857 i Pershore i England.

    
Her er han på besøg på Jægerhus og Vejle sammen med Else og Karen omkring 1954.


I denne periode deltager Niels ved en lotteriudtrækning i Vejle bank, hvor han arbejder.

    
Else bliver konfirmeret i 1956 og ved festen ved den lejlighed skåler Anna og Karen med hinanden. I samme periode er Anna på besøg på Jægerhus. Else, Anna, Niels, Karen og Thora.

    
I hele perioden fra 1944 til 1961 bor Niels og Karen i Skyttehusgade og handler i et mejeriudsalg, som ejes af Harry og Marie Jensen. Harry og Marie har to børn, Helge og Ella. De er også gode venner med Bente Rattenborgs familie.  Her er familien Jensen på besøg på Jægerhus i sommeren 1960. Til venstre Ella og til højre Karen, Ella, Marie, Harry og Niels.

    
. Else 1959. Skyttehusgade 26.

         
I mellemskolen i Klostergade Skole gik Else og Kis i samme klasse. Else fortsatte i gymnasiet, hvorimod Kis gik på realskolen. Her ses Kis omkring 1959 og sammen med Anna, Else og Karen.

I haven omkring 1963. Anna, Else, Karen, Thora og Niels.

    
Billedet til venstre hos mormor Anna hospitalet nørretorvet Vejle, etværelses lejligheder til gamle kvinder der ikke kan klare sig selv. Måske bedstemors 80års fødselsdag 1964. Billedet til højre er lidt senere.

        
Efter at Else bliver student i 1961 flytter Karen og Else ud på Jægerhus. Her ses omkring 1965 Karen og Thora sammen med deres mor Anna.

    
Jægerhus påsken 1965 og julen 1965.

    
1970 på Jægerhus. Karen i køkkenet og sammen med Maren, Else og Hans.
    
Jægerhus omkring 1968.

    
NIels Karen Zenta omkring 1973.


1975. Revisor Niels Pedersen med den fundne bækkenknogle ved fiskedammen.

    
I november 1978 får Niels og Karen besøg af Nis og hans familie. Til venstre konen Erika og børnene Sonja, Elke og Heidi.Til højre tager Erika af Nis og børnene sammen med Niels og Karen.

    
De er kommet for at få nogle æbler, som der er mange af på Jægerhus. Til venstre børnene sammen med Zenta og til højre er de ved at pakke æbler


I påsken 1979 kommer Karl og Erna på besøg på Jægerhus. De beundrer de flotte krokus.
    
Niels skaffer brænde til vinteren, mens Karl ser på. Bagefter snakker Karen og Karl med Zenta.

    
I pinsen 1979 tager jeg disse portrætter af Niels og Karen.

    
I maj 1980 kommer Len på besøg efter 26 år. Han tager billedet til venstre med Poul og Gerda, Niels og Karen og Hans og Maren. Til højre er Len også med.
    
Zenta, Karen og Len. NIels og Len.

      
I 1982 sammen med den gamle Zenta II. Efter Karens død i 1982 flytter Niels hurtigt ind til Vejle i Østergade 18.

         
Her ses han nogle år senere i gården. Niels fylder 80 år i 1986. Han dør i 1988.