Corinna forsvarer sin Ph.D. afhandling
Auditorium 1 på Rigshospitalet i København 15. januar 2016
    
Corinna har inviteret os til København for at overvære sit forsvar af sin Ph.D. afhandling. Den har en engelsk titel: Modulation of neutrophil granulopoiesis by microRNAs and cytokines. Her står hun klar i auditorium 1 på Rigshospitalet.
    
Hans, Lone og Else står  oppe bag de bageste rækker og studerer lokalet og de fremlagte eksemplarer af hendes Ph.D. afhandling. Corinna gennemgår lige en sidste gang alle de slides som hun vil fremlægge.
    
Bo er med til de sidste forberedelser sammen med en tekniker (med ryggen til). Og så er vi klar: Corinna har hængt meddelelsen op på yderdøren til auditoriet.
    
Opponenterne ankommer. Den ene er fra Århus Universitet, den anden fra Universitetet i Lund i Sverige. Så starter Corinna sin præsentation.
    
Der kommer den ene graf og oversigt efter den anden.
     
Emnet behandles med mange analyser og hypoteser.
    
Corinna slutter af med at takke for opmærksomheden. Derefter går opponenterne i gang med at stille spørgsmål til hendes præsentation. På billedet til venstre er det opponenten fra Sverige der har ordet. Bagefter går de afsides og voterer. På billedet til højre kan supervisoren fortælle Corinna at hendes forsvar er godkendt. Den danske opponent har afsluttet sin gennemgang med en slide der siger: Nice Ph.D. work!
    
Corinna hilser af med den svenske opponent på venstre billede. På højre billede kommer Jack, hendes scientific supervisor, ned og ønsker tillykke og  taler lidt med svenskeren. Imens siger Bo tillykke med en buket blomster.
    
På venstre billede ses opponenterne sammen med supervisoren. Og Corinnas veninder er mødt op for at overvære præsentationen: Wickie, Ida, Karen, Anne og Louise.
    
Til venstre ses supervisoren og den danske opponent sammen med Niels Borregaard, Corinnas academic advisor. Til højre Lars (som har udarbejdet en analysemetode som Corinna har anvendt) i samtale med nogle venner.
     
Hans og Lone er ved gøre nogle lækkerier klar til den afsluttende festlighed. Bo har været ude i bilen for at hente afkølet champagne (det er frostvejr med sne).
    
Corinna i samtale med veninderne og Jan, som er medarbejder på den analysemetode, som Lars har udarbejdet. Til højre Corinna i snak med Niels Borregaard.
    
Receptionen foregår i forhallen til auditoriet, og her er et vue ud over de tilstedeværende og tag-selv bordet.
    
Jack og Corinna. Jack har forberedt en tale som vi lytter til.
    
I sin tale han beskriver hendes udfordringer og bedrifter. Hans får en akut opringning fra USA og er nødt til at gå lidt afsides.
    
Imens lytter vi andre til Jacks tale.

Klik her for at se videoer: