Passeggiata di Pasquetta   
På vandring i naturen 2. påskedag 9. april 2012
   
Ogni anno, il giorno della Pasquetta, Mauro Nofri e altri organizzano una passeggata. Quest'anno l'invito si presenta così: in un paesaggio stupendo proponiamo con merenda immersi nei nostri boschi di DREINI. Questo viene fatto in modo che prima si cammina mezz'ora nei bellissimi dintorni di Dreini, e poi si mangia del cibo insieme. Ci incontriamo tutti insieme al parcheggio presso "Il Torchio" e poi ci dirigiamo insieme alla casa di riposo 'Dreini'. Qui siamo arrivati ​​e stiamo in attesa per iniziare. Mauro sta mettendo gli ultimi pezzi a posto.
Hvert år 2. påskedag, arrangerer Mauro Nofri og andre en udflugt.  I år ser indbydelsen sådan ud: I et vidunderligt landskab i vores skov ved Dreini tilbyder vi en frokost. Det foregår sådan, at først spadserer vi halvanden time i nogle smukke omgivelser i skoven, og derefter spiser vi lidt mad sammen. Vi mødes allesammen ved parkeringspladsen ved 'Il Torchio', hvorefter vi kører samlet ud til hvilehjemmet 'Dreini', Her er vi så ankommet og venter på at komme igang. Mauro er ved at få de sidste brikker på plads.
   
Fa bel tempo, sole splendente e senza vento. Un po' freddo nell'ombra, ma quando camminiamo, non ci sono problemi.
Det er dejligt vejr, solskin og ingen vind. Det er lidt køligt i skyggen, men når vi vandrer er der ingen problemer.
   
Tranquillamente si va avanti, tra chiacchere e risi. Anche Else sembra di buon umore.
Stille og roligt går vi afsted, mens der småsnakkes og les. Også Else har stor fornøjelse af turen.
   
Attraversiamo la statale 73 e proseguiamo lungo un ripido pendio. Ci troviamo in mezzo a una stupenda natura con gole e colline, foreste e altra vegetazione.
Vi krydser hovedvej 73 og vandrer videre ned af en stejl skråning. Det er en storslået natur med bakker, kløfter og skov og anden vegetation.
   
Strada facendo arriviamo ad un ostacolo: Un albero è caduto e richiede un po' a superarlo. Mauro si prende cura della registrazione del difficile passaggio.
Undervejs kommer vi til en forhindring: Et træ er væltet og det kræver lidt at passere det. Mauro sørger for at filme den vanskelige passage.
   
Nell'immagine qui sopra si può ottenere una buona impressione della primavera: tutto è verde e fresco, e siamo fortunati con il tempo. Arriviamo fino a Gargonza, dove teniamo un po' 'di riposo. Poi tornate indietro lungo un percorso alternativo, e da qui si può ottenere una buona impressione della torre a Gargonza.
På billedet herover kan man få et godt indtryk af at foråret er kommet: alt er blevet grønt og friskt, og vi er heldige med vejret. Vi kommer op til Gargonza, hvor vi holder et lille hvil. Derefter går vi tilbage ad en anden rute, og herfra kan man få et godt indtryk af tårnet i Gargonza.
   
Torniamo alla statale, dove si cammina in fila indiana. Finalmente siamo tornati a Dreini, la casa per anziani. Stiamo aspettando il ritorno di tutti.
Vi kommer tilbage til hovedvejen, hvor vi går i gåsegang. Til sidst er vi tilbage ved Dreini, huset for de gamle. Vi venter på at alle er tilbage.
   
Poi ci riuniamo nella piazetta presso la casa di riposo, ed ecco la ricompensa per lo sforzo: la merenda. Diversi tipi di pane, salame, prosciutto e formaggio, con acqua, bibite e vino. La gente accorre insieme a condividere le chicche.
Derefter samles vi på pladsen ved alderdomshjemmet, og her er så belønningen for anstrengelserne: frokosten. Forskelligt slags brød, salami, skinke og ost, med vand, sodavand og vin. Folk stimler sammen for at få del i godterne.
   
Sembra che anche questa parte del tour piaccia a Else. C'è confusione intorno al tavolo da dove viene distribuita la merenda.
Også denne del af turen ser Else og til at nyde. Der er travlhed omkring bordet, hvor frokosten deles ud.
   
Mentre la gente si serve al tavolo della merenda, Marco si mette a suonare e cantare per noi.
Mens folk forsyner sig ved frokostbordet, gør Marco klar til at spille og synge lidt for os.
   
Mauro ha una richiesta speciale, e poi, lui e Marco mettono 'mattone su mattone'. Infine Marco e Lallo ci divertono con alcune canzoni allegre che ci fanno cantare. È stata una giornata di successo.
Mauro har et specielt ønske, og så lægger han og Marco 'mursten på mursten'. Til sidst underholder Marco og Lallo, hans far, med nogle muntre sange, som de får os andre til at synge med på. Det har været en vellykket dag.