Concerto con Max Pezzali a Valdichiana Outlet Village
Koncert med Max Pezzali i Valdichiana Outlet Village

21 luglio 2012

   
Per caso, ci viene detto che il giorno dopo ci sarà un concerto con Max Pezzali all’Outlet Village, situato a 10 chilometri da dove viviamo. Non ci mancherò! Ed è gratis! Andiamo giù e strada facendo vediamo questa vela pubblicitaria. Sulla piazza dell’Outlet Village è già allestito un palcoscenico e già parecchie ore prima del concerto si sono messi in posizione i fan più accaniti. Ci assicuriamo dei posti vicino al palco.
Tilfældigvis får vi at vide at der dagen efter er koncert med Max Pezzali i Outlet Village, som ligger 10 km fra hvor vi bor. Det skal jeg ikke gå glip af! Og så er den gratis! Vi tager derned og ser undervejs denne reklame for koncerten. På pladsen i Outlet village er der stillet en scene op og allerede flere timer før koncerten er de allermest ivrige fans ved at stille sig op. Vi sikrer os pladser tæt ved scenen.
   
Accanto a noi, alcuni giovani appassionati hanno portato uno striscione che dice: Tu un decennio doppio di canzoni  – noi un ventennio di emozioni. Qualcosa che posso attestare! Mi viene detto da colui nell'immagine successiva che questo è il loro quarto concerto con Max. I venti anni non sono scelti a caso: nel 1992 Max o meglio 883 ha rilasciato il CD: Hanno ucciso l'Uomo Ragno. In questa occasione l’ultimo CD di Max consiste di registrazioni altrui di canzoni della sua carriera. Lui ha fatto una canzone che descrive questi venti anni: Sempre Noi!
Ved siden af os har nogle unge fans medbragt et banner hvor der står: Du - et dobbelt årti af sange, vi - tyve år med følelser. Noget jeg kan skrive under på. Jeg får at vide af ham på det næste billede, at det er deres fjerde koncert med Max. De tyve år er ikke tilfældigt valgt: i 1992 udkom cd'en med 883: Hanno ucciso l'uomo ragno, De har dræbt Spiderman. I den anledning består Max's sidste cd af andres indspilninger af numre fra hans karriere. Selv har han lavet en melodi, som beskriver disse tyve år: Sempre Noi, Vi - altid de samme! 
   
Ci confondiamo fra gli altri giovani in piazza, e intorno alle verande e  il ristorante al primo piano, la gente sta lì ad aspettare.
Vi blander os med de andre unge på pladsen, og rundt om på verandaerne og restauranten på første sal står folk og venter.
   
Max arriva e ci saluta. E poi il concerto si mette in moto. Purtroppo, ci sono problemi con l'audio o qualche altra cosa, il concerto viene rinviato per mezz'ora. È una sensazione piuttosto vuota.
Max ankommer og hilser på os. Og så går koncerten i gang. Desværre er der problemer med lyden eller noget andet, så koncerten bliver udsat en halv time. Det er en lidt tom fornemmelse.
   
Ma per fortuna ricomincia e ora Max e il suo gruppo sono pieni di energia e gioia di suonare. E il pubblico è in gran forma per l'entusiasmo.
Men heldigvis går den så i gang igen, og nu er Max og hans gruppe fuld af energi og spilleglæde. Og publikum er helt oppe på mærkerne af begejstring.
   
È chiaro che Max ami cantare al suo pubblico e ci viene data una cavalcata di tutte le sue canzoni più conosciute.
Det er tydeligt at Max elsker at synge til sit publikum og vi får en kavalkade af alle hans kendte sange.
   
Conosco tutte le canzoni, tranne pochi e posso spesso unirmi al canto. Ma tutti accanto a me sanno tutto a memoria e cantano a squarciagola. È un grande singalong.
Jeg kender alle sangene på nær nogle enkelte og kan synge med på meget. Men alle der står ved siden af mig kan det hele udenad og synger med af fuld hals. Det er én stor fællessang.
   
A un certo punto durante il concerto, Max lascia il cantare a noi e solo riempie alcune piccole lacune. Dice che adesso non sono più le sue canzoni, ma sono tutte di nostra proprietà.
På et tidspunkt undervejs lader Max os synge for og fylder selv nogle små huller ud. Han siger at nu er det ikke mere hans egne sange, men at de er vores alles ejendom.