Med Jacob i skole
Marts 2010

   
På Jacobs skole, Kvong Friskole, er der mulighed for bedsteforældre at komme og overvære morgensamværet og morgensamlingen. Det benytter vi os af i marts, og straks vi kommer, vil Jacob vise os et hæfte med opgaver, han er i gang med at løse.
   
Lidt efter samles den del af eleverne han tilhører for at få en historie læst op. Der lydttes opmærksomt, næsten hele tiden.
   
Til sidst samles alle elever og lærere på skolen. Der synges og nogle af de ældste elever fremlægger resultaterne af en undersøgelse de har lavet. Find Holger, undskyld: Jacob, på billedet til venstre. Til højre et indtryk af skolen i frostvejr og høj sol.