2°corso base a Romena
Pratovecchio 4-6 luglio 2014
   
Nel febbraio 2013 siamo stati al ​​primo corso base a Romena. Quest'anno vogliamo continuare il nostro 'viaggio spirituale' con il corso base secondo. Sappiamo che è molto diverso dal primo che si era concentrato sul intervento di Pigi e le sue spiegazioni psicologiche e esistenziali e la nostra introspezione intellettuale, nel tentativo di raggiungere una più autentica comprensione dei propri bisogni e del vero se.Arriviamo alla chiesa, che è splendidamente situata nel Casentino a Poppi. La chiesa fu costruita in stile romanico e si presenta molto armoniosa. Otteniamo una stanza lì accanto, e qui Else ci guarda dalla finestra.
I februar 2013 var vi til det første basiskursus i Romena. I år ønsker vi at fortsætte vores 'spirituelle rejse' med andet basiskursus. Vi ved at det er meget anderledes end det første, hvor vægten var lagt på Pigi's foredrag og vores intellektuelle selvfordybelse i forsøget på at nå frem til en mere autentisk forståelse af ens eget jeg og åndelige behov. Vi ankommer til kirken, som ligger utroligt smukt i Casentino ved Poppi. Kirken er bygget i romansk stil og virker meget harmonisk. Vi får et værelse lige ved siden af, og her kigger Else ud af vinduet.
   
Come accennato il secondo corso è molto diverso. Concreto e pratico, artistico e spirituale. Per aver il impatto più fresco possibile sui partecipanti, viene rivelato quasi nulla circa il contenuto concreto prima che ognuno intraprenda il percorso. E non vanno raccontati troppi dettagli a chi potrebbe essere interessato a partecipare, quindi mi limiterò a parlare delle cose che si vedono nelle immagini. Strada facendo ci mettiamo a creare la nostra propria icona. Possiamo scegliere un pezzo di legno da lucidare e poi tagliare l'immagine di Gesù da un pezzo di carta e attaccarla con la colla. Qui siamo tutti eseguendo il compito, e le icone a destra mostrano il risultato.
Som nævnt er kurset meget anderledes. Konkret og praktisk, kunstnerisk og åndeligt. Da det helst skal have så frisk en virkning som muligt på deltagerne, får man næsten intet at vide om det konkrete indhold før man giver sig i kast med det. Og man bør heller ikke fortælle for mange detaljer til dem, der eventuelt er interesserede i at deltage, så derfor vil jeg holde mig til at fortælle om de ting, der foregår på billederne. Vi skal undervejs lave vores eget ikon. Vi kan vælge et stykke træ, som vi kan pudse af og så klippe et billede af Jesus ud af et stykke papir og lime det fast. Her er vi alle i gang med opgaven, og på billedet til højre ses resultatet.
   
Un altro compito pratico consiste nel togliere le erbacce dal aiola di rose e lavanda. Altri sono andati per raccogliere legna per il camino. Else e io stiamo lavorando diligentemente con la zappa!
En anden praktisk opgave er at luge i rosenbedet og lavendelbedet. Andre er også ude at samle træ til kaminen. Else og jeg arbejder ihærdigt med hakken!   
    
Altri creano mazzi di lavanda.
Andre er i gang med lavendelbedet.
   
Dopo le fatiche abbiamo meritato qualcosa da mangiare. Le persone in cucina e coloro che organizzano il corso, gli assistenti Paolo e Silvia, lavorano al volontariato e hanno già preso il corso. A sinistra Paolo porta piatti squisiti per noi, un bello pranzo-cena. Scatto e anche una foto di Silvia.
Efter anstrengelserne har vi fortjent at få lidt at spise. Folkene i køkkenet og dem der arrangerer kurset, assistenterne Paolo og Silvia, arbejder frivilligt og har selv tidligere taget kurset. Til venstre bærer Paolo lækkerier ud til os, en herlig frokost-aftensmad, og jeg tager også et billede af Silvia.
   
Diego e Daniela colgono l'occasione per farsi una sigaretta mentre gli altri si servono delle squisite pietanze.
Diego og Daniela benytter lejligheden til at får sig en smøg, mens folk forsyner sig af den gode mad.
   
Gigi il sacerdote e il monaco Giorgio si occupano della parte spirituale del corso, e sulla sinistra Giorgio con i capelli biondi e pantaloncini a scacchi si trova in una conversazione con uno dei partecipanti. A destra, parla delle sue considerazioni religiose mentre mangiamo pane che abbiamo fatto noi stessi. Prima Gigi ha distribuito della pasta a ognuno di noi che abbaiamo poi formato. Lungo la strada, ci ha chiesto di raccontare di una persona che vorremmo riconoscere come 'un pezzo di pane'. Cioè, uno che ha subito delle avversità, ma che le ha superate.
P
ræsten Gigi og munken Giorgio tager sig af den åndelige del af kurset, og til venstre er Giorgio med det lyse hår og de ternede shorts i samtale med en af kursusdeltagerne. Til højre fortæller han om sine religiøse overvejelser, mens vi spiser noget brød vi selv har lavet. Gigi har lidt tidligere delt dej ud som vi hver især har formet. Undervejs bad han os om at berette om en person som vi ville anerkende som 'et stykke brød'. Dvs. én som har tålt modgang, men er kommet igennem det.
   
Gigi sa fare molte cose, oltre ad essere un sacerdote. Modella cose in metallo, scrive testi per canzoni e anche qualche volta canta se stesso. Qui nella finestra è una figura di Cristo; molto bella sullo sfondo dove si vede il paese di Poppi con il castello e la torre. Sulla destra si vede l'interiore della chiesa con il pala d'altare.
Gigi kan mange ting ud over det at være præst. Han former ting i metal, han skriver tekster til sange, han indsynger selv nogle af dem. Her i vinduet er der en kristusfigur; meget smukt i baggrunden kan man se byen Poppi med borgen og tårnet. Til højre ses det indre af kirken med alterbilledet.
   
La seconda notte, tutti noi abbiamo fare una veglia individuale per un'ora in una piccola cappella. Dove sono io c'è una foto di Madonna che mi sembra incredibilmente bella e mozzafiato. Seduto lì la notte per un'ora a guardarla è molto suggestivo. Il giorno dopo riceviamo il compito di camminare da soli per un'ora e trovare qualcosa che ci sembra importante, e poi tornare in chiesa a parlarne. Gigi prepara l’impianto del sistema audio e ha messo tutte le nostre icone sui gradini dell'altare.
Den anden nat skal vi allesammen hver for sig våge et time i et lille kapel. Der hvor jeg våger er der et madonnabillede, som jeg synes er utroligt smukt og betagende. At sidde dér om natten en time og kigge på det er meget stemningsfuldt. Dagen efter har vi fået som opgave at gå for os selv en times tid og finde noget, som synes os betydningsfuldt, og bagefter skal vi over i kirken og fortælle om det. Gigi er ved at gøre klar oppe ved musikanlægget og har stillet alle vores ikoner op på trapperne til det alterbillede, han selv har lavet.
   
Si siede sui gradini e prendiamo posto in un cerchio di sedie. Else fa il primo intervento: racconta di due bastoni che ha trovato e che per lei simboleggia sia il clima in Danimarca che la vita in generale.
Han sætter sig oppe på trappen og vi gør os klar på en rundkreds af stole. Else går som den første op og fortæller om to pinde hun har fundet og som for hende symboliserer både vejret i Danmark og livet i al almindelighed.
   
Più tardi ci troviamo nel refettorio per mangiare, e il compleanno di Giorgio viene festeggiato.
Senere får vi igen noget at spise, og det viser sig at Giorgio har fødselsdag, så det skal vi selvfølgelig fejre.
   
Alle 5 del pomeriggio, come di consueto, c’è la messa, e le persone che vengono da lontano si siedono dove possono trovare uno spazio. Gigi si veste del suo abito bianco con il bello disegno sul fronte che copre sua t-shirt e jeans, e come sempre fa un’omelia serena e dedicata. Lui è sempre molto diretto nella sua lingua e si riferisce seriamente alle condizioni di vita e di ciò che il Vangelo ci può dare.
Kl. 5 om eftermiddagen er der som sædvanlig messe, og folk kommer langsvejs fra og sætter sig overalt hvor de kan finde en plads. Gigi tager sin hvide dragt med det flotte mønster foran over sin t-shirt og jeans og holder som sædvanlig en af sine engagerede oprigtige prædikener. Han er altid meget direkte i sit sprog og forholder sig alvorligt til livets vilkår og hvad evangeliet kan hjælpe os med.
   
Alla fine prendiamo il congedo l'un con l'altro. È un momento pieno di emozioni, visto che siamo stati molto aperti durante gli esercizi spitituali e il lavoro nei gruppi.
Til sidst tager vi alle afsked med hinanden. Det er meget følelseladet, da vi alle har været meget åbne over for hinanden undervejs i øvelserne og gruppearbejdet.