Camminata biblica a Pratomagno
Bibelsk vandring til Pratomagno
13 luglio 2014
   
Il prete Luca Buccheri organizza gite ed escursioni bibliche, e sul suo sito web ho trovato un invito ad una camminata biblica fino alla croce sul Pratomagno. Else e decidiamo subito di partecipare, e una domenica con tempo molto variabile ci dirigiamo insieme ad altri 22 verso la croce. Camminando su questo prato magno si sente in cima al mondo. Quassù pascolano le bianche vacche di razza chianina, e le possiamo discernere nello sfondo.
Præsten Luca Buccheri arrangerer rejser og vandreture med religiøst islæt, og på hans hjemmeside finder jeg en invitation til en bibelsk vandretur op til korset på Pratomagno. Else og jeg beslutter os hurtigt for at deltage, og en søndag med meget omskifteligt vejr begiver vi os sammen med 22 andre opad mod korset. Pratomagno betyder 'den store græsplane' og man føler sig på verdens top når man vandrer her. Heroppe på Pratomagno græsser der det hvide Chianina-kvæg, og vi kan skimte dem i baggrunden.
   
Lungo la strada mi fermo e guardo il panorama. Luca Buccheri e sor Anna, camminando anche loro.
Undervejs standser jeg op og kigger på udsigten. Luca Buccheri, præsten, og nonnen Anna kommer vandrende lige efter.
   
Ci troviamo letteralmente tra le nuvole, e così si creano alcuni grandi effetti quando il cielo azzurro fa capolino. Quasi come volare. Finalmente vi siamo avvicinando alla croce. È di un’altitudine di 1548 metri.
Vi er bogstaveligt talt oppe i skyerne, og det giver nogle fantastiske virkninger når den blå himmel titter frem. Næsten ligesom at flyve. Endelig tilbagelægger vi den sidste distance til korset. Det er i 1548 meters højde.
    
Ora siamo arrivati ​​e Luca parla di come interpretare il versetto di Marco 8, 34: ‘portare la croce’: Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.  Dà una interpretazione molto ottimista.
Vi er nu ankommet og Luca fortæller om hvordan han opfatter bibelstedet hos Markus 8, 34 om at bære korset: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Han har en meget livsbekræftende tolkning.
   
Dopo la sua lezione e la successiva discussione, prendiamo una 'foto di famiglia'. Poi si dirige di nuovo verso il bosco. Camminando Else e Antonio fanno due chiacchere.
Efter hans foredrag og den efterfølgende diskussion tager vi et 'familiebillede'. Derefter går turen nedad igen mod skoven. Else og Antonio får sig en samtale undervejs.
   
Ci fermiamo nel bosco a fare il pranzo. Poi c'è la messa e Luca sta per prepararla. Ha portato l’ostia e il vino della comunione nel suo zaino. Fa un po’ freddo, ma è una messa molto suggestiva, allegra e seria e intensa allo stesso tempo.
Vi gør holdt i skoven og spiser vores medbragte frokost. Derefter er der messe, som Luca her er ved at gøre sig klar til. Han har medbragt nadverbrød og vin i sin taske. Det er lidt køligt, men det er en meget stemningsfuld messe, munter og alvorlig og intens på samme tid.