La Porta - una mostra
Porten - en udstilling
Nel bar La Luna novembre 2008


Creare un quadro è come aprire una porta. Può essere un processo difficile, perfino una lotta che comporta tante frustrazioni. Però non mi arrendo, continuo testardamente e curiosamente la ricerca essentiale e esistenziale. Cosa è dietro la porta? Cos’è la terra sconosciuta? Forse l’anima vera, nuove vie da percorrere, il mistero della vita, un dono di Dio, pericoli spaventosi, la morte, chi sa? Else Pedersen, Via Sansovino 9, Monte San Sovino, Tel. 575 849670. 
At skabe et billede er som at åbne en dør. Det kan være en vanskelig proces, ja endog en kamp, der involverer mange frustrationer. Men jeg giver ikke op, jeg fortsætter stædigt og nysgerrigt den essentiale og eksistentielle søgning. Hvad er der bag døren? Hvad er det ukendte land? Måske den virkelige sjæl, nye veje frem, livets mysterium, en gave fra Gud,
skræmmende farer, død, hvem ved? Else Pedersen, Via Sansovino 9, Monte San Sovino, Tel. 575 849670.
    
Qui si vedono Else e Corinna con tutte i quadri da pendere sulle pareti. Else sta considerando la situazione, mentre Corinna attende degli ordini.
Her står Else og Corinna med alle billederne som skal sættes op. Else overvejer situationen mens Corinna afventer ordrer.
    
Quadri di acrilico e arazzi. Ora i quadri sono nei posti giusti.
Billeder af akryl og tekstiler. Nu er billederne ved at være på plads.
    
È necessario scrivere dei numeri da mettere accanto ai quadri, affinché lo spettatore possa consultare la lista delle opere.
Der skal skrives numre, som skal sættes ved siden af billederne, så betragteren kan konsultere værklisten.
  
Corinna aiuta con le alte posizioni.
Corinna hjælper til med de høje placeringer.
    
Così sappiamo di essere giunti al termine. Il quadro tematico della mostra alla sinistra di Else.
Så er vi ved at være ved vejs ende. Temabilledet ses her til venstre for Else.
    
Il lavoro sarà completato e qualcosa fa ridere Corinna.
Arbejdet gøres færdig og der er noget der får Corinna til at le.
    
Gli ultimi numeri al posto giusto. Nello sfondo si vede il bar.
De sidste numre på plads. Baren ses i baggrunden.
    
Else sembra soddisfatta del risultato.
Else er tilfreds med resultatet.