La Raccolta di Olive
La fattoria 'I Poggi Gialli' 14 novembre 2011
Høst af oliven på gården 'De gule høje' den 14. november 2011

           
Abbiamo prima comprato dell’olio d’olivo alla fattoria 'I Poggi Gialli' vicino a Sinalunga, oggi stiamo andando di nuovo lì, questa volta ad assistere al raccolto. A sinistra si vede Sinalunga all'orizzonte. Arriviamo alla fattoria, che è circondata da cipressi.
Vi har tidligere købt olivenolie på gården 'I Poggi Gialli' i nærheden af Sinalunga, så her er vi på vej igen, denne gang for at overvære høsten. Til venstre kan Sinalunga ses i horizonten. Vi ankommer til gården, som ligger omkranset af cypresser.
   
La raccolta si effettua con le macchine. A sinistra corre la macchina di raccolta e a destra arriva il trattore, che ha la rete arrotolata dietro.
Høsten foregår med maskiner. Til venstre kører selve olivenhøsteren af sted og til højre ankommer traktoren , som har nettet rullet op bag sig.
   
Il figlio Giacomo e un assistente tirane fuori la rete da sotto gli alberi. Vicino gli olivi un vigneto con uve di Sangiovese e Canaiolo. Le viti sono di un colore bellissimo di autunno, quindi penso che una foto con loro e un grappolo rimanente siano un buon motivo.
Sønnen Giacomo og en hjælper trækker nettet ud under træerne. Ved siden af oliventræerne er der en vinmarker med Sangiovese og Canaiolo. Vinrankerne står med en flot efterårsfarve, så jeg synes at et billede med dem og en resterende drueklase er et godt motiv.
   
La rete viene sistemata sotto le piante e le collegata intorno perché non vengano perso delle olive.
Nettet bliver lagt ud og forbundet ved træerne for at der ikke skal gå oliven til spilde.
   
Eccoli, Anna Maria e Alberino. Avevamo parlato con loro il giorno prima per comprare qualche litro d'olio, e avevamo scoperto che avrebbero fatto una raccolta il giorno dopo. Siamo lieti di poter assistere a questa attività e vedere come fanno. A destra Anna Maria spiega a Else che cosa stanno per fare. Sullo sfondo la fattoria.
Så ankommer Anna Maria og Alberino. Vi var inde hos dem dagen i forvejen for at købe noget olie, og fandt ud af at de skulle høste en række træer dagen efter. Vi er glade for at få lov til at overværehvordan de gør det. Til højre forklarer Anna Maria Else lidt om hvad der skal til at foregå. I baggrunden ses gården.
    
La macchina è costituita da una sorta di pettine, che va in cima degli alberi a scuotere le olive. Il lavoro inizia, Alberino gestisce la macchina di raccolta e gli altri tengono la rete cosicché non venga buttato niente fuori della rete.
Maskinen består af en slags kam, som skal ind i trækronerne og ryste olivenerne af. Arbejdet går i gang, Alberino styrer høstmaskinen og de andre holder nettet sådan, at der ikke falder noget ved siden af.
   
L'intera riga lungo la strada viene raccolta e lavorano efficacemente per fare le olive cadere nella rete.
Det er hele rækken langs med vejen der skal høstes og de arbejder effektivt med at få olivenerne til at falde ned på nettet.
   
Quando le olive sono raccolte, la rete viene arrotolata di nuovo e le olive vengono messe in casse, che saranno successivamente ordinati in una sorta di catena di montaggio, che soffia via le foglie. Anna Maria spiega Else l’intero processo.
Når de er samlet sammen, skal nettet rulles sammen igen og olivenerne samles i kasser, som senere skal sorteres på et slags samlebånd, der puster bladene væk. Anna Maria forklarer Else hele processen.
    
Ecco il processo di raccolta e a destra una parte del raccolto.
Her ses de i gang med indsamlingen og til højre ses en del af udbyttet.
   
È affascinante tenere nelle mani le olive appena raccolte, e sulla destra si vede come sono raccolte insieme le foglie e le olive.
Det er spændende at holde sådanne nyhøstede oliven i hånden, og til højre ses det hvordan blade og oliven er samlet sammen.